Uvjeti poslovanja


Opće informacije

Opći uvjeti poslovanja su sastavljeni u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača te svim ostalim važećim propisima Republike Hrvatske i u skladu sa pravilima Europske unije o uvjetima za e-poslovanje. Ovi Opći uvjeti poslovanja odnose se na poslovanje poduzeća Helou, obrt za odnose s javnošću i komunikaciju, Nikole Tesle 14 J, 23 000 Zadar.

Opći uvjeti odnose se na sve poslovne odnose sa internet kupcima.

Ukoliko ugovorne strane ne dogovore drugačije, na uvjete poslovanja primjenjuju se prvenstveno Opći uvjeti poslovanja poduzeća Helou, obrt za odnose s javnošću i komunikaciju, objavljeni na ovoj stranici, Zakon o zaštiti potrošača, osobito u dijelu u kojem navedeni zakon regulira pitanje ugovora sklopljenih na daljinu, NN 41/14, glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, te ostali važeći propisi.

Značenje pojmova

Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja pošalje narudžbu, prihvati ponudu ili izvrši kupnju.

Online kupac je posjetitelj stranice https://www.izabelalaura.eu/ koji popuni elektronsku narudžbu i naruči (kupi) barem jedan proizvod.

Korisnik je svaki posjetitelj ovih stranica.

Prodavatelj je Helou, obrt za odnose s javnošću i komunikaciju.

Prodavatelj posluje u svojim vlastitim poslovnim prostorima u poslovnoj jedinici Nikole Tesle 14 J, 23 000 Zadar, putem web stranice https://www.izabelalaura.eu/ (u daljnjem tekstu: Internet trgovina ili webshop).

Fizička osoba koja nastupa kao Kupac ili Online kupac mora biti punoljetna i potpuno poslovno sposobna. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupnjom proizvoda smatra se da je Korisnik / Kupac / Online kupac pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga dao suglasnost, odnosno prihvatio ove predugovorne obavijesti, uvjete korištenja i Opće uvjete poslovanja kao sastavni dio potrošačkog / prodajnog, kupoprodajnog ugovora, koji se u skladu sa Zakonom smatra ugovorom sklopljenim na daljinu.

Kupac je odgovoran za ispravnost podataka koje je naveo za potrebe korištenja usluga webshopa, odnosno kupnje.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Internetskoj trgovini i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internetske trgovine ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internetske trgovine.

Webshop omogućuje kupnju digitalnih proizvoda iz ponude – prodajnog asortimana prodavatelja, putem Internet trgovine na web stranici Prodavatelja, https://www.izabelalaura.eu/.

Jezik komunikacije na internetskim stranicama Prodavatelja je hrvatski jezik.

Ovi Opći uvjeti objavljeni su na stranici https://www.izabelalaura.eu/ . Kupac ima mogućnost i ovlašten je pohraniti odnosno ispisati Opće uvjete poslovanja na vlastitom računalu ili drugoj jedinici za pohranu.

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih obavijesti i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Stoga se kod svake posjete Internet trgovini potrebno upoznati s obavijestima i uvjetima korištenja jer Prodavatelj neće biti odgovoran za posljedice proizašle iz promjene sadržaja.

Ovo su Opći uvjeti poslovanja važeći od 28.08. 2023. godine

Naručivanje

Odabir željenog proizvoda vrši se odabirom proizvoda i klikom na link „KUPI“. Kupac je sam odgovoran za pristup svojem sustavu i sam će se pobrinuti za osiguranje korisničkih podataka i lozinki. Kupac jamči za točnost i istinitost svih dostavljenih podataka te Prodavatelju odgovara za štetu nastalu zbog netočnih odnosno neistinitih podataka.

Prodavatelj se uvijek trudi osigurati točnost, istinitost i ažurnost podataka objavljenih na internetskim stranicama. Unatoč tome može se dogoditi da se karakteristike proizvoda i cijena promijeni tako brzo da Prodavatelj ne uspije na vrijeme ažurirati podatke na internetskim stranicama. U tom slučaju Prodavatelj će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

Sve fotografije proizvoda su simbolične i mogu se razlikovati u strukturi, nijansi boje ili drugoj značajki. Prodavatelj nastoji točnim i detaljnim opisom proizvoda što vjernije prikazati isti.

Autorsko pravo

Sve vrste proizvoda internet stranice https://www.izabelalaura.eu/ (dalje u tekstu: Proizvodi) podliježu Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, te su zaštićeni važećim pozitivnim propisima, te niste ovlašteni za korištenje tih prava ukoliko to nije utvrđeno ovim Općim uvjetima poslovanja. Niste ovlašteni bilo koje od navedenih Proizvoda mijenjati, razvijati unatrag, obrađivati, prodavati, kopirati djelomično ili u cijelosti, slati dalje za komercijalne svrhe ili si priskrbiti bilo kakvu drugu komercijalnu korist od ovih Proizvoda.

Plaćanje

Maloprodajni kupac:

Maloprodajni kupac je svaka:

  • Fizička osoba koja kupi robu u internet trgovini i odmah izvrši plaćanje putem transakcijskog računa te joj se za to izda maloprodajni račun.
  • Pravna osoba koja kupi robu u internet trgovini i odmah izvrši plaćanje putem transakcijskog računa te joj se potom izda račun.
  • Online kupci:

Sve cijene izražene su u eurima (€). Cijene ne uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV) jer Helou, obrt za odnose s javnošću nije u sustavu PDV-a u 2023. godini.

Izvršenjem narudžbe na webshopu kupac se obavezuje platiti kupoprodajnu cijenu.

Načini plaćanja koje Prodavatelj omogućuje Online kupcu na području Republike Hrvatske su:

Plaćanjem na transakcijski račun: Online kupac kod plaćanja na transakcijski račun na svoju e-mail adresu dobit će podatke potrebne za uplatu. Uplatu zatim može izvršiti korištenjem internet bankarstva ili univerzalnim nalogom za plaćanje putem banke, pošte, Fine i sl.

Kupac je suglasan da Prodavatelj može i izričito je ovlašten, prema vlastitom nahođenju, u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, bilo koju takvu transakciju bez najave i prethodne obavijesti obustaviti, te može sve relevantne podatke predati nadležnim tijelima radi kaznenog progona potencijalnih počinitelja.

Ako Kupac ne može iz bilo kojeg razloga izvršiti plaćanje kupoprodajne cijene, Prodavatelj je ovlašten jednostrano otkazati postupak kupnje. U tom slučaju kupac odgovara Prodavatelju za svu štetu i sve troškove koje bi Prodavatelj pri tome mogao imati.

Otprema (dostava) i preuzimanje

Po zaprimljenoj uplati na transakcijski račun Prodavatelja, Kupcu se putem e-mail šalju pristupni podaci putem kojih može pristupiti digitalnom proizvodu kojeg je kupio. U tom mailu isporučuje mu se i račun za obavljenu kupnju.

Proizvod se smatra isporučenim kada se Kupcu pošalju funkcionalni pristupni podaci za pristup stranici na kojoj se nalazi proizvod koji je Kupac kupio.

Kupac prilikom pristupa proizvodu treba provjeriti sadržaj proizvoda. U slučaju nedostataka dužan je o tome obavijestiti Prodavatelja što je ranije moguće, a najkasnije u roku 24 sati od preuzimanja kupljene robe odnosno pristupa stranici na kojoj se nalazi proizvod.

Kupac je dužan bez odlaganja pregledati proizvod i u roku od 8 dana obavijestiti Prodavatelja o vidljivim nedostacima proizvoda. U suprotnom Prodavatelj ne odgovara za nedostatke na kupljenom proizvodu. Prodavatelj ne odgovara za neznatni nedostatak.

Povrat, reklamacija, zamjena

Prodavatelj garantira vrhunske proizvode i ostvarenje maksimalne vrijednost za novac. Svaki proizvod iznimno je detaljno opisan web stranici Prodavatelja kako bi Kupac točno znao što može dobiti i očekivati s tim digitalnim proizvodom.

S obzirom na to da je riječ o digitalnom proizvodu koji Kupac ne može vratiti Prodavatelju te dio sadržaja proizvoda Kupac može preuzeti na svoje računalo te ga trajno koristiti, ne postoji mogućnost povrata proizvoda ni novca za isti.

Primjedbe i prigovori

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje Kupcima / Korisnicima da mogu podnositi pisane prigovore na sljedeći način:

  • putem pošte na adresu: Helou, obrt za odnose s javnošću i komunikaciju, Nikole Tesle 14 J, 23 000 Zadar
  • na adresu elektroničke pošte: izabela@izabelalaura.eu

Prodavatelj se obvezuje odgovoriti na sve primjedbe i prigovore u roku od najviše 15 radnih dana. Kako bi Prodavatelj potvrdio primitak pisanog prigovora, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, a zatim i na isti odgovorio, Kupac / Korisnik treba navesti točne podatke za primitak istog.

Registracija i newsletter

Registracija kao proces dobrovoljnog ostavljanja svojih osobnih podataka te prijava na newsletter su dvije kategorije obrade osobnih podataka kojima posvećujemo posebnu pažnju.

Prilikom registracije Korisnik unosi svoju e-mail adresu i bira lozinku.

Ukoliko želi primati i marketinške obavijesti na istu adresu, mora kliknuti u odgovarajuću kućicu i time dati svoj jasnu, nedvosmislenu privolu. Možete odbiti vaš pristanak za pohranu podataka, upotrebu vaše adrese e-pošte za potrebu dostave newslettera u bilo kojem trenutku – to možete učiniti putem poveznice u pojedinom Email Newsletteru ili izravnim kontaktom na izabela@izabelalaura.eu. U tom ćemo slučaju odmah izbrisati vaše podatke u vezi dostave newslettera. Ukoliko Korisnik ne želi primati naše novosti (newsletter) može se u bilo kojem trenutku odjaviti s liste primatelja.

Svaki Korisnik stranica bez obzira na registraciju, može se prijaviti da želi primati novosti i obavijesti Prodavatelja, na početnoj stranici Internet trgovine.

Naše korištenje re-marketinga

Prilikom posjete našim web stranicama koriste se kolačići za generiranje podataka koje Google prikuplja i obrađuje. To možete spriječiti preuzimanjem i instaliranjem dodatka preglednika koji je dostupan na sljedećem linku:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hr

Više informacija o obradi korisničkih podataka na usluzi Google Analytics potražite u Googleovim pravilima o privatnosti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

allaboutcookies.org

youronlinechoices.eu

aboutads.info

Osobni podatci koje zaprimamo iz drugog izvora

Konačno, moguće je da o Vama zaprimimo i osobne podatke iz drugog izvora. Primjerice moguće je da o Vama zaprimimo podatke putem ‘društvenih mreža’, u slučaju da ‘likeate’ našu stranicu na Facebooku ili nas počnete pratiti na nekoj drugoj ‘društvenoj mreži’. Tada je moguće je da ćemo zaprimiti osobne podatke o Vama putem tih stranica, a iste ćemo koristiti isključivo radi ostvarivanja nekog legitimnog interesa, a za potrebe ove Politike smatramo iste Osobnim podatcima koje zaprimamo iz drugog izvora.